Vereniging The Lighthouse Singers

Oprichting:                 Vereniging 'The Lighthouse Singers' opgericht op 15-04-1934

KvK nummer:             40385732

RSIN nr:                      816554468

E-mail:                        info@the-lighthouse-singers.nl       

Website:                     www.the-lighthouse-singers.nl

Rekeningnummer:   NL26INGB 0003 3726 30         

Postadres :                 A.S. Moermanstraat 1
                                    3227 AA Oudenhoorn

Telefoon:                   06-49551857
                                    0181-461452

                  

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jan de Neef

Secretaris: Hans van 't Klooster

Penningmeester: Ariëlle Lages

Leden: Corry Leemborg, Bep de Bruijne en Willy van 't Klooster