Vereniging The Lighthouse Singers

Oprichting:            Vereniging 'The Lighthouse Singers' is opgericht op 15-04-1934

KvK nummer:        40385732

RSIN nr:               816554468

E-mail:                 info@the-lighthouse-singers.nl       

Website:               www.the-lighthouse-singers.nl

Rekeningnummer: NL26INGB 0003 3726 30         

Postadres :           A.S.Moermanstraat 1
                           3227AA Oudenhoorn

Telefoon:             06-49551857
                          0181-461452

                  

Bestuursamenstelling

Voorzitter           : J. de Neef                 

Penningmeester  : K. Zuidema

Secretaris           : H. van ’t klooster        

Muziekcommissie: B. van der Tuyn                              

PR en Optredens : Vakant : J. de Neef  06-29538862